1. Elevetörler / Düşürücüler

Birçok tesiste üretim birden fazla seviyede gerçekleşir veya taşıma yolunun koridor yollarının ve yürüyüş yollarının üzerinde kalması gerekir. Bu, ürün nakliyesi ile yüksekliği değiştirmek için güvenilir bir yöntem gerektirir. Dolayısıyla, konveyör sisteminin farklı yükseklikler arasında ürünleri kaldırmak veya indirmek için, genellikle çok kısıtlı zemin alanlarında bir araça ihtiyaç duyulmaktadır. Elevatörler ve alçaltıcılar bunu başarmanın etkili bir yoludur. Konek Teknoloji çeşitli elevatör/indirici çeşitleri sunar, ancak geniş çalışma prensibi hepsi için aynıdır. Ürün yükü, kabul edildiği ve elevatöre/indiriciye aktarıldığı bir konveyöre gelir ve bu da onu yeni yüksekliğine taşır ve daha sonra ileri taşıma için başka bir konveyöre deşarj eder. İhtiyaçlarınızı çözmek için yan tutucu, manyetik, vakum ve bant tipi elevatörler/indirici dahil olmak üzere doğru ekipmanlara sahibiz.

Birçok otomatik kat konveyör sistemlerinin, bir depo veya fabrika binasının birden fazla katında sürekli çalışması gerekir.

     1.1. Yanal Tutucu Konveyör

     1.2. Vakum Konveyörü

     1.3. Dikey Konveyör

     1.4. Spiral Konveyör

     1.5. Manyetik Konveyör